Rady a tipy

PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO VOZIDLA DO EVIDENCE - co je potřeba?

- vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

- technický průkaz ( TP )

- doklad o prodeji – faktura, kupní smlouva

- platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( zelená karta )

- občanský průkaz ( OP )

   v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list

   v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku

- správní poplatek

   motocykl do 50ccm - 300,- Kč

   motocykl nad 50ccm - 500,- Kč

 

POVINNÁ VÝBAVA MOTOCYKLU

- náhradní pojistka

- lékárnička

 

PLATNOST STK

- motocykl do 50 ccm nebo do 50 km/h s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly

1.prohlídka: po 6 let. Další prohlídky: po 4 letech.

 

- motocykl nad 50 ccm a nad 50 km/h a motocykl opatřený šlapadly

1.prohlídka: po 4 letech. Další prohlídky: po 2 letech

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

 

Skupina

 

Vozidla spadající do dané skupiny

 

Minimální věk pro udělení

Rovnocennost s jinými skupinami (tj. vozidla jiných skupin, která lze s oprávněním této skupiny řídit)

AM

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • 15 let

---

A1

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • 16 let

AM

B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A2

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

 • 18 let

AM,

A1

A

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • 24 let,
 • 21 let (pro tříkolová),
 • 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)

 

AM,

A1,

A2

B1 o hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

B1

čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

 • 17 let

AM,

A1 tříkolová

B

motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2 a A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

 • 18 let

AM,

A1 s automatickou převodovkou,

A tříkolová (od 21 let)

B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informsys | WEBB Creative